အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ:
ညွှန်ကြားရေးမှူး စီမံခန့်ခွဲရေးဌာန သစ်တောဦးစီးဌာန တယ်လီဖုန်း ၀၆၇-၃၄၀၅၄၀၁ email administration@forest.gov.mm ရုံးအမှတ် (၃၉)၊ သစ်တောဦးစီးဌာန နေပြည်တော်
လျှောက်လွှာပိတ်မည့်ရက်:
အကြောင်းအရာ: