နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု

မြန်မာနိုင်ငံ၊သစ်တောသုတေသနဌာနစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း ( Strengthening Capacity of Forest Research Institute, Myanmar (TCP/MYA/3607) စီမံကိန်းအမည် - မြန်မာနိုင်ငံ၊သစ်တောသုတေသနဌာနစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးစီမံကိန်း ( Strengthening Capacity of Forest Research Institute, Myanmar (TCP/MYA/3607)စီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - နေပြည်တော်၊ ဇေယျာသီရိမြို့နယ်၊ ရေဆင်းအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO)စီမံကိန်းကာလ - ၁-၅-၂၀၁၇ ရက်နေ့ မှ ၃၁-၁၂-၂၀၁၈ ရက်နေ့အထိ (၁ နှစ် ၈ လ)အကောင်အထည် ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် FAOဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ - သစ်တောသုတေသနဌာနမှ သုတေသီများ၏ စွမ်းဆောင် ရည် တိုးတက်မြင့်မားစေရန် သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပို့ချခြင်း(က) Biodiversity Conservation and Forest Dynamics (16-26 July)(ခ) Climate Change and Carbon Accounting (16- 26 July)(ဂ) Agroforestry Practices (22 July-2 Aug)(ဃ) Extension (23-27 July) (င) Plant Taxonomy (1-11 Aug)(စ) Wood chemistry(ဆ) Wood Drying(ဇ) Nursery Techniques Wood-based Panels(စျ) Research Methodology(ည) Statistics(ဋ) Management of Invasive alien species(ဌ) Teak tissue culture(ဍ) Wood anatomy(ဎ) Seed Conservationသစ်တောသုတေသနအတွင်း တပ်ဆင်ထားရှိသည့် အင်တာနက်စနစ်အား အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ သစ်တောသုတေသနဌာနအတွက် ဓါတ်ခွဲခန်းသုံး ပစ္စည်း များဝယ်ယူခြင်း၊ သုတေသီမျာအား အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် သင်တန်းစေလွှတ်ခြင်းဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း- ၀၆၇ - ၄၁၆၅၂၄ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
Lists of Projects being implemented in cooperation with International Organization (July, 2018) Lists of Projects being implemented in cooperation with International Organization (July, 2018) Taninthayi Nature Reserve Project –TNRP: Moattama Gas Transportation Company -MGTC၊ Taninthayi Pipeline Company -TPC၊ Andaman Transportation Limited - ATL Latt Htoke and Htet Lan Kan Community Forest Plantation Project: Japan International Forestry Promotion and Cooperation Center- JIFPRO Myanmar Stove Campaign: Mercy Corps Program on sustainable use of plant resources with particular emphasis on the medicinal plants on botanical inventory and subsequent evaluation: Japan International Cooperation Agency- JICA, Makino Botanical Garden- MBK, Japan Collaboration Program to support the Conservation of Marine and Terrestrial Biodiversity in the Tanintharyi Region: Fauna and Flora International-FFI Capacity Building, Research and Development Activity of Mangrove Reforestation and Conservation of Endangered Orchid Species in Myanmar: Worldview International Foundation-WIF၊ Worldview Myanmar Limited-WML Cooperation Concerning Biological Resources and Information: National Institute of Biological Resources of the Republic of Korea-NIBR The establishment of ASEAN-ROK Forest Cooperation Regional Education and Training Centre (AFoCo RETC): Korea Forest Service-KFS Cooperation on the implementation of Small Grant Programmes in ASEAN Heritage Parks of Myanmar: ASEAN Center for Biodiversity-ACB . Upscaling Dissemination of Improved Cookstoves in Myanmar through Replication of Best Practices from the Region: GROUP FOR THE ENVIRONMENT, RENEWABLE ENERGY AND SOLIDARITY-GERES Strengthening Sustainability of Protected Area Management in Myanmar: Global Environment Facility-GEF Conservation of Biodiversity and Improved Management of Protected Areas: Norwegian Environment Agency-NEA Integrated Water Resources Management-Institutional building and training: The Government of the Kingdom of Norway Capacity Building of Relevant Stakeholders for REDD+ Readiness of Myanmar: Korea Forest Service-KFS Cooperation in the field of the Conservation of Sun Bear in Myanmar: Istituto Oikos FD-KNA Project Collaboration Research on Plant and Seed Conservation: The Korea National Arboretum of the Korea Forest Service- KNA Biodiversity Conservation and Research Cooperation Project: The Chinese Academy of Sciences-CAS REDD+ Himalayas: Developing and using experience in implementing REDD+ in the Himalayas: International Centre for Integrated Mountain Development-ICIMOD . Biological Inventory for updating the Flora and Fauna of Myanmar: National Museum of Nature and Sciences-NMNS, Japan OneMap Myanmar: Swiss Agency for Development and Cooperation-SDC DAFNE- Women, Environment and Community Forests for food security in Rakhine: Italian Development Cooperation Agency Responsible Asia Forestry and Trade Phase III Cooperation in the field of the Biodiversity Conservation in Myanmar: Istituto Oikos Sustainable cropland and forest management in priority agro-ecosystems of Myanmar (GCP/ MYA/ 017/GEF): Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO Genetic Research in Slow Loris in Myanmar: Jikei University School of Medicine, Core Research Facilities (Division of Molecular Cell Biology) Cooperation in the field of Wildlife Conservation in Myanmar: Wildlife Conservation Society-WCS Cooperation in Snow Leopard in Myanmar: Panthera Cooperation Research on Botanical Diversity of Myanmar’s Northern Forest Complex: The New York Botanical Garden-NYBG Nesting a REDD+ Project Carbon Accounting and Monitoring System Under the (Sub-) National System: Forest and Forest Products Research Institute- FFPRI Collaboration in the Fields of Terrestrial and Marine Biodiversity Conservation and Forestry-related Activities in Myanmar: Fauna and Flora International- FFI Research Collaboration on Adaptation of Asia-Pacific Forests to Climate Change: University of British Columbia (UBC) Forest Law Enforcement, Government and Trade Voluntary Partnership Agreement: Department for International Development- DFID (UK) FAO Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement: Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO Strengthening Capacity of Forest Research Institute, Myanmar (TCP/MYA/3607): Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO Integrated Planning and Practices for Mangrove Management Associated with Agriculture and Aquaculture in Myanmar: Asia-Pacific Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation (APFNet) and The University of Queensland (UQ) Capacity Building for Strengthening Transboundary Biodiversity Conservation of the Tanintharyi Range in Myanmar: International Tropical Timber Organization-ITTO Improving the Capacity of Myanmar National Forest Inventory (IC-MNFI): Natural Resources Institute Finland (LUKE) Understanding the drivers of deforestation in Myanmar: National University of Singapore (NUS) Voices for Mekong Forests: RECOFTC၊ WWF၊ MERN Climate Adaptation in Coastal Communities of Myanmar: Improved Management of Mangrove Forests: DANIDA ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသနေပြည်သူလူထုကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေရပ်တည်နေထိုင် နိုင်ရန်အတွက် ဒီရေရောက်သစ်တောများကိုစနစ်တကျ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းအမည်- ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းဒေသနေပြည်သူလူထုကရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်အညီလိုက်လျောညီထွေရပ်တည်နေထိုင် နိုင်ရန်အတွက် ဒီရေရောက်သစ်တောများကိုစနစ်တကျ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းစီမံကိန်း  - Climate Adaptation in Coastal Communities of Myanmar: Improved Management of Mangrove Forestsစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - Grantစီမံကိန်းဒေသ - ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်၊ ရမ်းဗြဲမြို့နယ် စစ်တွေခရိုင်၊ မြေပုံမြို့နယ် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ မြိတ်ခရိုင်၊ကျွန်းစုမြို့နယ်အထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - DANIDA ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရ စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၈ခုနှစ် မှ ၂၀၂၃ ခုနှစ်အထိ(၅)နှစ် အကောင်အထည်ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောဦးစီးဌာနဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း များ - ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဒီရေ ရောက်သစ်တောကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများ တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် သစ်တောဦးစီးဌာန၏ စွမ်း ဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ပြင်ပလူမှုရေး နှင့် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ တက္ကသိုလ်များ၏ အကူအညီဖြင့် ကမ်းရိုးတန်းဒေသ ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင် သစ်တောလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အသုံးပြုသူများအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ရွေးချယ်ထားသည့်ဧရိယာများ၌ ဒီရေရောက်သစ်တော များ ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းနှင့် ပြုစုထိန်းသိမ်းခြင်း လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်၊ စီမံကိန်း၏ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဒီရေရောက်သစ်တောသယံ ဇာတများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု လျော့နည်းလာစေပြီး ရာသီ ဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်များကို ကြံကြံခံတုံ့ပြန်နိုင်သည့် ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့များ တိုးပွားလာစေရန် ဆောင် ရွက်ခြင်းနှင့် ဒေသတွင်း NGOs များနှင့် ပူးပေါင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန်။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရေဝေရေလဲဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန - ဖုန်း- ၀၆၇-၄၀၅၃၉၈ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မဲခေါင်သစ်တောများအတွက် ဒေသခံတို့အသံ Voices for Mekong Forests စီမံကိန်းအမည်  - မဲခေါင်သစ်တောများအတွက် ဒေသခံတို့အသံ  - Voices for Mekong Forestsစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - တနင်္သာရီ-ဒေါနတောင်တန်းဧရိယာ (တနင်္သာရတိုင်းဒေသ ကြီး၊ မွန်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်ပြည်နယ်)စီမံကိန်းကာလ ပထမနှစ်နှင့် ဒုတိယနှစ်တွင် ထားဝယ် ခရိုင်နှင့် မြိတ်ခရိုင်တို့တွင်ဆောင်ရွက်သွားပါမည်။ အထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - ဥရောပသမဂ္ဂ (EU)စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ၂၀၂၁ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလအထိ (၅)နှစ် အကောင်အထည် ဖော်သည့်ဌာန - တိုးချဲ့ပညာပေးရေးဌာန၊ RECOFTC၊ WWF မြန်မာနိုင်ငံ အစီအစဉ်နှင့် MERNဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ -  အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၏ သစ်တောစီမံ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်များ မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊  သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုတွင် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့ အစည်းများ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာနိုင်သည့် အခွင့်အလမ်းများ တိုးတက်ခိုင်မာလာစေခြင်း၊  ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုရှိသည့် သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တရပ် ပေါ်လာစေရန် အစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများသည် သစ်တောဥပဒေ စိုးမိုးမှု၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ (FLEGT) လုပ်ငန်းများ၊ REDD+ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးပေါင်း ပါဝင် ဆောင်ရွက်လာနိုင်ရေး စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် အခွင့် အလမ်း များဖန်တီး ပေးခြင်း၊ ဒေသတွင်းနိုင်ငံများရှိ အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်း များအကြား သတင်းအချက်အလက်မျှဝေခြင်း၊ အတွေ့ အကြုံနှင့် ကောင်းမွန်သောစနစ်များ မျှဝေနိုင်သည့် ကွန်ယက်များ ဖော်ဆောင်ပေးခြင်း။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ဦးအောင်ကျော်နိုင်၊ ၀၉ ၇၉၇၇၀၀၈၃၈ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောပြုန်းတီးမှု အကြောင်းအရင်းများအားလေ့လာခြင်းစီမံကိန်း Understanding the drivers of deforestation in Myanmar စီမံကိန်းအမည် - မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောပြုန်းတီးမှု အကြောင်းအရင်းများအားလေ့လာခြင်းစီမံကိန်း  Understanding the drivers of deforestation in Myanmarစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်အထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - စင်ကာပူနိုင်ငံ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန (Ministry of Education, Singapore)စီမံကိန်းကာလ - ၁/၂၀၁၈ မှ ၁၂/၂၀၁၈ ထိအကောင်အထည်ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် National University of Singapore (NUS)ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ - မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဓိက သစ်တောပြုန်းတီးမှုဖြစ်စေ သည့် အကြောင်းရင်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း၊ သစ်တောပြုန်းတီးမှုအကြောင်းရင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေ သည့် အကြောင်းတရားများအား လေ့လာခြင်း၊ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်းရှိ ဒေသခံပြည်သူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်း ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်မှု အား လေ့လာခြင်း၊ အသေးစားနှင့် လက်လုပ်လက်စား ရွှေတူးဖော်မှုများနှင့် ၄င်းတို့ကို ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းများအား လေ့လာ ခြင်း၊ အသေးစားနှင့်လက်လုပ်လက်စား ရွှေတူးဖော်မှုများ အား စီမံအုပ်ချုပ်မှုအား လေ့လာခြင်း၊ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း- ၀၆၇ - ၄၁၆၅၂၄ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောသယံဇာတ စာရင်းကောက်ယူခြင်း ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း စီမံကိန်း Improving the Capacity of Myanmar National Forest Inventory (IC-MNFI) စီမံကိန်းအမည် - မြန်မာနိုင်ငံ သစ်တောသယံဇာတ စာရင်းကောက်ယူခြင်း ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း စီမံကိန်း  Improving the Capacity of Myanmar National Forest Inventory (IC-MNFI)စီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - နေပြည်တော်အထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - Natural Resources Institute Finland (LUKE)စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ထိအကောင်အထည်ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောဦးစီးဌာန၊ သစ်တောနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် နှင့် LUKE ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ - သင်တန်းများပို့ချခြင်း။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သယံဇာတဌာနခွဲ၊စာရင်းကောက် ဌာနစိတ်၊ စီမံကိန်းနှင့်စာရင်းအင်းဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း-၀၆၇၃၄၀၅၁၁၉ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မြန်မာနိုင်ငံ၊ တနင်္သာရီတောင်တန်းဒေသတွင် နယ်စပ်ဖြတ် ကျော် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းမှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းအမည်  - မြန်မာနိုင်ငံ၊ တနင်္သာရီတောင်တန်းဒေသတွင် နယ်စပ်ဖြတ် ကျော် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းမှု မြှင့်တင်ရေးအတွက် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းစီမံကိန်း  - Capacity Building for Strengthening Transboundary Biodiversity Conservation of the Tanintharyi Range in Myanmarစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - Grantစီမံကိန်းဒေသ - ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် နယ်နိမိတ် ဆက်စပ်လျက်ရှိသည့် တနင်္သာရီ တောင်တန်းဒေသအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အပူပိုင်းဒေသသစ်နှင့် ပတ်သက်သော အဖွဲ့အစည်း (ITTO) စီမံကိန်းကာလ - ၁-၄-၂၀၁၈ မှ ၃၀-၃-၂၀၂၀ ထိအကောင်အထည်ဖော်သည့် ဌာန - သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ - တနင်္သာရီတောင်တန်းဒေသတွင် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ ရေရှည်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့် သုတေသန လုပ် ငန်းများ သတ်မှတ်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင် စေရန်အတွက် ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ စွမ်းဆောင် ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ တနင်္သာရီတောင်တန်းဒေသရှိ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး နယ်မြေများတွင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက် ဌာနများဖွဲ့စည်းရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစဉ်များကို ကနဦး ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြည်သူများ ပူးပေါင်း ပါဝင်ဆောင်ရွက်လာစေခြင်းကို မြှင့်တင်နိုင်ရန်နှင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေများအနီးရှိ သစ်တော အပေါ် မှီခိုနေသော ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများ၏ လူနေမှု ဘဝကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း- ၀၆၇ - ၄၁၆၅၂၄ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ဒီရေတော များ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုအတွက် ဘက်စုံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ခြင်း စီမံကိန်း - Integrated Planning and Practices for Mangrove Management Associated with Agriculture and Aquaculture in Myanmar စီမံကိန်းအမည် - စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ဒီရေတော များ စီမံအုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုအတွက် ဘက်စုံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ခြင်း စီမံကိန်း  - Integrated Planning and Practices for Mangrove Management Associated with Agriculture and Aquaculture in Myanmarစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဖျာပုံမြို့နယ်၊ ပျဉ်ဒရယ်ကြိုးဝိုင်းအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - Asia-Pacific Network for Sustainable Forest Management and Rehabilitation (APFNet) and The University of Queensland (UQ)စီမံကိန်းကာလ - ၁/၂၀၁၈ မှ ၁၂/၂၀၂၀ အထိ (၃)နှစ်အကောင်အထည်ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် The University of Queensland, Australiaဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ -  ရွေးချယ်ထားသော စီမံကိန်းနေရာများတွင် စိုက်ပျိုးရေး၊ ရေလုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်စပ်နေသည့်ဒီရေတောများ စီမံ အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုအတွက် ဘက်ပေါင်းစုံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ရေးဆိုင်ရာ အသေးစားစီမံချက်များ ရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခြင်း၊  စီမံကိန်းဧရိယာများ၌ စံပြအကွက်ငယ်များ ပါဝင်သည့် ဒေသ ခံများ ပူးပေါင်းပါဝင်သော ဒီရေတော စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ သရုပ်ပြကွက်များကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် သွားနိုင်ခြင်း၊  စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ နှီးနှော ဖလှယ်နိုင်ခြင်း၊  ဂေဟစနစ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ အသက် မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်ခြင်း။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ရေဝေရေလဲဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန - ဖုန်း- ၀၆၇-၄၀၅၁၁၅၊ ၀၆၇-၄၀၅၃၉၈ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
FAO သစ်တောဥပဒေ စိုးမိုးမှု၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင် ရာ မိတ်ဖက်အဖြစ် ဆန္ဒအလျောက် သဘောတူညီချက်အစီအစဉ် - FAO Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement စီမံကိန်းအမည်  - FAO သစ်တောဥပဒေ စိုးမိုးမှု၊ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင် ရာ မိတ်ဖက်အဖြစ် ဆန္ဒအလျောက် သဘောတူညီချက်အစီအစဉ် - FAO Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreementစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - Grantစီမံကိန်းဒေသ - မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO) စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၇ ခုနှစ် မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ် အထိအကောင်အထည် ဖော်သည့်ဌာန - ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO) ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ -  တရားမဝင်သစ်ထုတ်ခြင်းများ လျော့ကျရေးဆောင်ရွက်မှု များ၊ FLEGT၊ REDD+၊ Forest Tenure နှင့် မြေယာအခွင့် အရေးများနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်များ၊ အတွေ့အကြုံများဖလှယ်ခြင်း၊ သစ်နှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ကြီးကြပ်စစ်ဆေးခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သက်ဆိုင်ရာ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ အထောက် အကူပေးခြင်း၊ FLEGT လုပ်ငန်းစဉ် ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းရေးလုပ်ငန်းများတွင် အထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တရားဝင်သစ်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း လုပ်ငန်း စဉ်အား အထောက်အပံ့ပေးခြင်း၊ သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းတွင် လိုအပ်ချက်များအား သက်ဆိုင်ရာပါဝင်ပတ်သက်သူများအား အကူအညီပေးခြင်း၊ ဒေသတွင်း သစ်ဈေးကွက်ပြောင်းလဲနေမှုများ၊ တရားဝင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ရန် အခက်အခဲများအား လေ့လာ စစ်ဆေးခြင်း၊ SME များအား ကူညီထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊ တရားဝင်သစ်ရောင်းချနိုင်ရေးအတွက် ဒေသခံတိုင်းရင်းသား များ၊ SME လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ထိခိုက်နစ်နာနိုင်ချေများ သော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ အခွင့်အရေးများအား တိုးမြှင့် ပေးခြင်း၊ တရားဝင်သစ်ထုတ်ခြင်း၊ သစ်ထုတ်ခြင်း ကွင်းဆက်နှင့် ရောင်းချခြင်းတို့တွင် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းနှင့် တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိစေခြင်းတို့ အားကောင်းလာစေခြင်း၊ FLEGT လုပ်ငန်းစဉ်၏ လူငယ်များ၊ အသေးစားအလတ် စားလုပ်ငန်းများနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေါ်တွင် သက်ရောက်မှုများနှင့်သက်ဆိုင်သောသုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သဘာဝတောနှင့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း- ၀၆၇၃၄၀၅၀၁၉ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
သစ်တောဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဆန္ဒအလျောက် မိတ်ဖက်အဖြစ် သဘောတူညီမှုလုပ်ငန်းစဉ် - Forest Law Enforcement, Government and Trade Voluntary Partnership Agreement စီမံကိန်းအမည်  - သစ်တောဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဆန္ဒအလျောက် မိတ်ဖက်အဖြစ် သဘောတူညီမှုလုပ်ငန်းစဉ်  - Forest Law Enforcement, Government and Trade Voluntary Partnership Agreementစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - Grantစီမံကိန်းဒေသ - တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အားလုံး၊ နေပြည်တော်ကောင်စီအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - Department for International Development- DFID (UK)စီမံကိန်းကာလ - ၆/၂၀၁၆ မှ ၅/၂၀၁၉အကောင်အထည်ဖော်သည့်ဌာန - အစိုးရကဏ္ဍ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ကဏ္ဍဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ - MSG ဖွဲ့စည်းခြင်း MSG ToR မူကြမ်းရေးဆွဲခြင်း၊ MSG ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများအား တစ်နိုင်ငံလုံး တွင် ကျင်းပခြင်း၊ MSG ကိုယ်စားလှယ်များအား တရားဝင် အတည်ပြုခြင်း - MSG လုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ MSG လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကဏ္ဍတစ်ခုစီ အတွက် ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူတစ်ဦးစီ သတ်မှတ်ခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များသတ်မှတ်ခြင်း - သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့၏ အခြေခံမူဝါဒများ၊ တာဝန်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အမျိုး သားအဆင့်နှင့် နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရား(မူကြမ်း) အား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အတည် ပြုခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ၏ VPA ကတိကဝတ်များ သဘောထား ထုတ် ပြန်ခြင်း ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအတွင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကဏ္ဍအချင်းချင်း အတွင်း ဆွေးနွေးခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ VPA ဆောင်ရွက်ရခြင်း၏ အနာဂတ် မျှော်မှန်းချက်၊ ပန်းတိုင်ဖော်ထုတ်ခြင်း ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအတွင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကဏ္ဍအချင်းချင်း အတွင်း ဆွေးနွေးခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံအတွက် VPA လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းသည့် နိုင်ငံအဆင့် အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း အမျိုးသားအဆင့်၌ ဆွေးနွေးခြင်း၊ နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသ ကြီး/ ပြည်နယ်များ၌ ဆွေးနွေးခြင်း - တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း/ Matrix မူကြမ်းအား ပြင်ဆင်ခြင်း နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၌ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်၌ ဆွေးနွေးခြင်း၊ MSG သို့ CoC Dossier ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် MSG မှ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ CoC သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများနှင့် (online မှ ဖြန့်ဝေခြင်း အပါ အဝင်) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ CoC နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကဏ္ဍအားလုံးအတွက် CoC စတင်ဆောင် ရွက်ရန် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း၊ ပြင်ပပညာရှင်များ အပါအဝင် TLAS လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ထိရောက်ရိုး ရှင်းသော CoC လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်စေရန် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း၊ နောက်ကြောင်းပြန်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ အသုံးပြုရေး ရှေ့ပြေးစီမံကိန်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ - VPA စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေး လမ်းပြမြေပုံပြင်ဆင် ရေးဆွဲခြင်း နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၌ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်၌ ဆွေးနွေးခြင်း - စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း CSO နှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့မှ ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းခြင်း၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တာဝန်/ ဝတ္တရားများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အတွက် အစိုးရကဏ္ဍမှ ကိုယ်စားလှယ် ရွေးချယ်ခြင်း၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အတည်ပြုပေးနိုင်ရန် အစိုးရ အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊ - FLEGT ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် website တည်ထောင်ခြင်း Website တည်ထောင်ခြင်း - တီရှပ်၊ သော့ချိတ်၊ ပြက္ခဒိန်၊ တံဆိပ်စသည်ဖြင့် သိသာမြင်သာ အောင် မြှင့်တင်ထုတ်ဝေခြင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း - MSG အဖွဲ့ဝင်များအား ကြိုဆိုပွဲကျင်းပခြင်းနှင့် MSG ဖွဲ့စည်းခြင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း ITF အဖွဲ့ဝင်များအား နှုတ်ဆက်ပွဲနှင့် MSG အဖွဲ့ဝင်များ ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း၊ Media သို့ အသိပေးခြင်း - TV Talk Show ပြုလုပ်ခြင်း TV Talk Show အတွက် Facilitator တစ်ဦးရွေးချယ်ခြင်း၊ TV Talk Show ပြုလုပ်ခြင်း - ကျယ်ပြန့်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်ပေးရန် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ချမှတ်ခဲ့သည့် ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ CoC နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ၊ သင်တန်း များ၊ ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေခြင်းများအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း - EUTR/ VPA/ FLEGT အကြောင်းကို ပိုမိုနားလည် သဘောပေါက်စေရန် မီဒီယာကဏ္ဍအတွက် FLEGT နှင့်ဆက် စပ်သော အသိပညာပေး သင်တန်းများပေးခြင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခြင်း၊ အဆင့်မြင့်အရာရှိများနှင့် MSG အဖွဲ့ဝင်များအား မီဒီယာသင်တန်းပေးခြင်း၊ မီဒီယာ သမားများ အတွက် သင်တန်းပေးခြင်း - လက်ရှိဖော်ထုတ်ထားသော ပဋိပက္ခအကြောင်းအရင်းများ အား ဒေသအလိုက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အောင် ဆက်လက် ဖော်ထုတ် လေ့လာ ခြင်း ကနဦးလေ့လာမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစီရင်ခံစာပြင်ဆင် ခြင်း - အမျိုးသားအဆင့်နှင့် နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် များ၌ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီတွင် ဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ အကြား VPA နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ချိတ်ဆက်မှု ရှိစေခြင်း နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်၌ သုံးသပ်ဆွေး နွေးခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်၌ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ NCA/ UPDJC/ JMC တို့၌ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း - FLEGT VPA၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှု၊ တရားဝင်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်၊ သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၊ သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ခွဲဝေသုံးစွဲမှု အခြေခံသဘောတရားများ ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်း နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၌ အစည်းအဝေး များ၊ ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်၌ အစည်း အဝေးများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်၌ နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၌ ဆက်စပ်ပတ် သက်သူ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအလိုက် အစည်းအဝေးများ၊ ဆွေးနွေးပွဲ များကျင်းပခြင်း - အမျိုးသားအဆင့်နှင့်နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် MSG အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း အမျိုးသားအဆင့်တွင် TLAS, Vision, LD, EUTR၊ လွတ်လပ်သော လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စာရင်းစစ်ဆေး ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်း၊ နေပြည်တော်/ တိုင်ဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် TLAS, Vision, LD, EUTR၊ လွတ်လပ်သော စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် စာရင်းစစ်ဆေး ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများပေးခြင်း၊ FLEGT အခြေခံသဘော တရားများကို သင်တန်းဆရာဖြစ်သင်တန်း (ToT) သင်တန်း ပေးခြင်း၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား CoC ဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်း၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသို့ CoC လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်း - MSG အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန် သင်တန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် အခြား IEC ပစ္စည်း များပြင်ဆင်ခြင်း သင်တန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် အခြား IEC ပစ္စည်းများ ပြင် ဆင်ခြင်း၊ သင်တန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့်အခြား IEC ပစ္စည်းများ ကို ပုံနှိပ်ထုတ် ဝေဖြန့်ဖြူးခြင်း - အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများ (ဂါနာနိုင်ငံ) နှင့် အာရှနိုင်ငံများ (လာအိုနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ)သို့ လေ့လာရေး ခရီးသွားရောက်ခြင်း အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက် ခြင်း - အဆိုပြုလွှာရေးသားခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း၊ အဆိုပြုလွှာများအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များစိစစ်ခြင်း အဆိုပြုလွှာများအကဲဖြတ်ခြင်း - တာဝန်ခံမှုရှိသောထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေပေးအပ်မှုထုတ်ပြန်ခြင်း အဆိုပြုလွှာ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်းအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ခြင်း၊ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊ ထောက်ပံ့ငွေရရှိသူများထံ ရန်ပုံငွေပေးအပ်ခြင်း)ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သဘာဝတောနှင့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန - ဖုန်း- ၀၆၇၃၄၀၅၀၁၉ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
သစ်တောဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဆန္ဒအလျောက် မိတ်ဖက်အဖြစ် သဘောတူညီမှုလုပ်ငန်းစဉ် - Forest Law Enforcement, Government and Trade Voluntary Partnership Agreement စီမံကိန်းအမည်  - သစ်တောဥပဒေစိုးမိုးမှု၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ဆန္ဒအလျောက် မိတ်ဖက်အဖြစ် သဘောတူညီမှုလုပ်ငန်းစဉ်  - Forest Law Enforcement, Government and Trade Voluntary Partnership Agreementစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - Grantစီမံကိန်းဒေသ - တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အားလုံး၊ နေပြည်တော်ကောင်စီအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - Department for International Development- DFID (UK)စီမံကိန်းကာလ - ၆/၂၀၁၆ မှ ၅/၂၀၁၉အကောင်အထည်ဖော်သည့်ဌာန - အစိုးရကဏ္ဍ၊ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်း ကဏ္ဍဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ - MSG ဖွဲ့စည်းခြင်း MSG ToR မူကြမ်းရေးဆွဲခြင်း၊ MSG ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများအား တစ်နိုင်ငံလုံး တွင် ကျင်းပခြင်း၊ MSG ကိုယ်စားလှယ်များအား တရားဝင် အတည်ပြုခြင်း - MSG လုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် ၎င်းတို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များ MSG လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကဏ္ဍတစ်ခုစီ အတွက် ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူတစ်ဦးစီ သတ်မှတ်ခြင်း၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်ငန်း တာဝန်များသတ်မှတ်ခြင်း - သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့၏ အခြေခံမူဝါဒများ၊ တာဝန်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံ အမျိုး သားအဆင့်နှင့် နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့၏ တာဝန်နှင့် ဝတ္တရား(မူကြမ်း) အား ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်း၊ အတည် ပြုခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ၏ VPA ကတိကဝတ်များ သဘောထား ထုတ် ပြန်ခြင်း ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအတွင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကဏ္ဍအချင်းချင်း အတွင်း ဆွေးနွေးခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံ VPA ဆောင်ရွက်ရခြင်း၏ အနာဂတ် မျှော်မှန်းချက်၊ ပန်းတိုင်ဖော်ထုတ်ခြင်း ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအတွင်း ဆွေးနွေးခြင်း၊ ကဏ္ဍအချင်းချင်း အတွင်း ဆွေးနွေးခြင်း - မြန်မာနိုင်ငံအတွက် VPA လိုအပ်ကြောင်း ရှင်းလင်းသည့် နိုင်ငံအဆင့် အနာဂတ်မျှော်မှန်းချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း အမျိုးသားအဆင့်၌ ဆွေးနွေးခြင်း၊ နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသ ကြီး/ ပြည်နယ်များ၌ ဆွေးနွေးခြင်း - တရားဝင်သစ်ဖြစ်ကြောင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း/ Matrix မူကြမ်းအား ပြင်ဆင်ခြင်း နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၌ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်၌ ဆွေးနွေးခြင်း၊ MSG သို့ CoC Dossier ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနှင့် MSG မှ အသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ CoC သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများနှင့် (online မှ ဖြန့်ဝေခြင်း အပါ အဝင်) ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ CoC နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကဏ္ဍအားလုံးအတွက် CoC စတင်ဆောင် ရွက်ရန် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း၊ ပြင်ပပညာရှင်များ အပါအဝင် TLAS လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ထိရောက်ရိုး ရှင်းသော CoC လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်စေရန် ထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့် အတည်ပြုခြင်း၊ နောက်ကြောင်းပြန်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ အသုံးပြုရေး ရှေ့ပြေးစီမံကိန်း စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ - VPA စေ့စပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေး လမ်းပြမြေပုံပြင်ဆင် ရေးဆွဲခြင်း နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၌ ဆွေးနွေးခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်၌ ဆွေးနွေးခြင်း - စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း CSO နှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍတို့မှ ကိုယ်စားလှယ် အမည်စာရင်း တင်သွင်းခြင်း၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် တာဝန်/ ဝတ္တရားများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အတွက် အစိုးရကဏ္ဍမှ ကိုယ်စားလှယ် ရွေးချယ်ခြင်း၊ စေ့စပ်ညှိနှိုင်း ရေးအဖွဲ့ဝင်များအား အတည်ပြုပေးနိုင်ရန် အစိုးရ အဖွဲ့သို့ တင်ပြခြင်း၊ - FLEGT ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် website တည်ထောင်ခြင်း Website တည်ထောင်ခြင်း - တီရှပ်၊ သော့ချိတ်၊ ပြက္ခဒိန်၊ တံဆိပ်စသည်ဖြင့် သိသာမြင်သာ အောင် မြှင့်တင်ထုတ်ဝေခြင်း ဖြန့်ဖြူးခြင်း - MSG အဖွဲ့ဝင်များအား ကြိုဆိုပွဲကျင်းပခြင်းနှင့် MSG ဖွဲ့စည်းခြင်းအား ထုတ်ပြန်ကြေငြာခြင်း ITF အဖွဲ့ဝင်များအား နှုတ်ဆက်ပွဲနှင့် MSG အဖွဲ့ဝင်များ ကြိုဆိုပွဲ အခမ်းအနားကျင်းပခြင်း၊ Media သို့ အသိပေးခြင်း - TV Talk Show ပြုလုပ်ခြင်း TV Talk Show အတွက် Facilitator တစ်ဦးရွေးချယ်ခြင်း၊ TV Talk Show ပြုလုပ်ခြင်း - ကျယ်ပြန့်သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် သတင်းအချက်အလက်ပေးရန် ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးတွင် ချမှတ်ခဲ့သည့် ရှေ့ဆက် လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ CoC နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်များ၊ သင်တန်း များ၊ ပုံနှိပ်ဖြန့်ဝေခြင်းများအတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း - EUTR/ VPA/ FLEGT အကြောင်းကို ပိုမိုနားလည် သဘောပေါက်စေရန် မီဒီယာကဏ္ဍအတွက် FLEGT နှင့်ဆက် စပ်သော အသိပညာပေး သင်တန်းများပေးခြင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပခြင်း၊ အဆင့်မြင့်အရာရှိများနှင့် MSG အဖွဲ့ဝင်များအား မီဒီယာသင်တန်းပေးခြင်း၊ မီဒီယာ သမားများ အတွက် သင်တန်းပေးခြင်း - လက်ရှိဖော်ထုတ်ထားသော ပဋိပက္ခအကြောင်းအရင်းများ အား ဒေသအလိုက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အောင် ဆက်လက် ဖော်ထုတ် လေ့လာ ခြင်း ကနဦးလေ့လာမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အစီရင်ခံစာပြင်ဆင် ခြင်း - အမျိုးသားအဆင့်နှင့် နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် များ၌ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီတွင် ဆက်စပ် ပတ်သက်သူများ အကြား VPA နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် ချိတ်ဆက်မှု ရှိစေခြင်း နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အဆင့်၌ သုံးသပ်ဆွေး နွေးခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်၌ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း၊ NCA/ UPDJC/ JMC တို့၌ သုံးသပ်ဆွေးနွေးခြင်း - FLEGT VPA၊ စီမံအုပ်ချုပ်မှု၊ တရားဝင်ကြောင်းအဓိပ္ပါယ်၊ သုံးပွင့်ဆိုင်ညွန့်ပေါင်းအဖွဲ့လုပ်ငန်းစဉ်၊ သဘာဝသယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ခွဲဝေသုံးစွဲမှု အခြေခံသဘောတရားများ ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်း နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၌ အစည်းအဝေး များ၊ ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်၌ အစည်း အဝေးများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပခြင်း၊ အမျိုးသားအဆင့်၌ နေပြည်တော်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်များ၌ ဆက်စပ်ပတ် သက်သူ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းစီအလိုက် အစည်းအဝေးများ၊ ဆွေးနွေးပွဲ များကျင်းပခြင်း - အမျိုးသားအဆင့်နှင့်နေပြည်တော်/ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် MSG အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အကျိုးဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်း အမျိုးသားအဆင့်တွင် TLAS, Vision, LD, EUTR၊ လွတ်လပ်သော လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် စာရင်းစစ်ဆေး ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်း၊ နေပြည်တော်/ တိုင်ဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များတွင် TLAS, Vision, LD, EUTR၊ လွတ်လပ်သော စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် စာရင်းစစ်ဆေး ခြင်းဆိုင်ရာ သင်တန်းများပေးခြင်း၊ FLEGT အခြေခံသဘော တရားများကို သင်တန်းဆရာဖြစ်သင်တန်း (ToT) သင်တန်း ပေးခြင်း၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား CoC ဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်း၊ ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများသို့ CoC လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ သင်တန်းပေးခြင်း - MSG အဖွဲ့ဝင်များနှင့်ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအားလုံး၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရန် သင်တန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် အခြား IEC ပစ္စည်း များပြင်ဆင်ခြင်း သင်တန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့် အခြား IEC ပစ္စည်းများ ပြင် ဆင်ခြင်း၊ သင်တန်းသုံးပစ္စည်းများနှင့်အခြား IEC ပစ္စည်းများ ကို ပုံနှိပ်ထုတ် ဝေဖြန့်ဖြူးခြင်း - အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများ (ဂါနာနိုင်ငံ) နှင့် အာရှနိုင်ငံများ (လာအိုနှင့်ထိုင်းနိုင်ငံ)သို့ လေ့လာရေး ခရီးသွားရောက်ခြင်း အနောက်အာဖရိကနိုင်ငံများသို့ လေ့လာရေးခရီးသွားရောက် ခြင်း - အဆိုပြုလွှာရေးသားခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း၊ အဆိုပြုလွှာများအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် လိုအပ်သော သတင်းအချက်အလက်များစိစစ်ခြင်း အဆိုပြုလွှာများအကဲဖြတ်ခြင်း - တာဝန်ခံမှုရှိသောထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေပေးအပ်မှုထုတ်ပြန်ခြင်း အဆိုပြုလွှာ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ခြင်းအတွက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ခြင်း၊ ကြီးကြပ်မှုကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း၊ ထောက်ပံ့ငွေရရှိသူများထံ ရန်ပုံငွေပေးအပ်ခြင်း)ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သဘာဝတောနှင့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန - ဖုန်း- ၀၆၇၃၄၀၅၀၁၉ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
အာရှ-ပစိဖိတ် သစ်တောများ၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် အတူ လိုက်လျောညီထွေရှိစေခြင်း စီမံကိန်း - Research Collaboration on Adaptation of Asia-Pacific Forests to Climate Change စီမံကိန်းအမည် - အာရှ-ပစိဖိတ် သစ်တောများ၏ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် အတူ လိုက်လျောညီထွေရှိစေခြင်း စီမံကိန်း  - Research Collaboration on Adaptation of Asia-Pacific Forests to Climate Changeစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - University of British Columbia (UBC)စီမံကိန်းကာလ - ၈/၂၀၁၇ မှ ၁/၂၀၁၉ ထိ အကောင်အထည် ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် University of British Columbia (UBC)ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ -  ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ငူခရိုင်၊ ရေတာရှည်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျွန်းစိုက်ခင်းများအပေါ် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု များ၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လေ့လာခြင်း၊  မြန်မာနိုင်ငံ၏ သစ်တောဧရိယာအားလုံးအတွက် မတူညီ သော ဂေဟစနစ်များ၏ ပျံ့နှံ့တည်ရှိမှုနှင့် ပထဝီအနေ အထား ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို လေ့လာခြင်း၊  လုပ်ငန်းစဉ်များကို အခြေခံသော နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုရာတွင် လိုအပ်သောအချက်အလက်များ (အပင် အမြင့် ကြီးထွားမှု၊ သစ်တောသယံဇာတ ကောက်ယူခြင်း ဆိုင်ရာအချက်အလက်များ၊ ရာသီဥတုဆိုင်ရာ အချက် အလက်များ၊ ဇီဝဒြပ်ထုများ၏ တိုးပွားနှုန်း၊ မြေဆီလွှာ ဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် သစ်မျိုးများ၏ အချက် အလက်များ)ကို စုဆောင်းဖလှယ်ခြင်း၊ အခြေခံမူများနှင့် အလားအလာရှိသော လိုက်လျောညီထွေ ရှိစေရေး စီမံအုပ်ချုပ်မှု နည်းဗျူဟာများ ချမှတ်နိုင်ရန် အကြံဉာဏ်များနှင့် အချက်အလက်များ ဖလှယ်ခြင်း၊ ညီလာခံများ၊ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများနှင့် အခြားပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များအား စာအုပ်စာတမ်းများ ထုတ်ဝေ ခြင်း၊ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း- ၀၆၇ - ၄၁၆၅၂၄ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မြန်မာနိုင်ငံကုန်းမြေနှင့် အဏ္ဏဝါဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သစ်တောလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စီမံကိန်း - Collaboration in the Fields of Terrestrial and Marine Biodiversity Conservation and Forestry-related Activities in Myanmar စီမံကိန်းအမည်- မြန်မာနိုင်ငံကုန်းမြေနှင့် အဏ္ဏဝါဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် သစ်တောလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စီမံကိန်း - Collaboration in the Fields of Terrestrial and Marine Biodiversity Conservation and Forestry-related Activities in Myanmarစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - မြန်မာနိုင်ငံအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်အဖွဲ့ (Fauna and Flora International- FFI)စီမံကိန်းကာလ - ၃၁-၁၀-၂၀၁၇ မှ ၃၀-၁၀-၂၀၂၂ အထိ (၅)နှစ်အကောင်အထည် ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် FFI ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ - နိုင်ငံအတွင်း ဦးစားပေးမျိုးစိတ်များ၊ ဂေဟစနစ်များ၊ သဘာဝ နေရင်းဒေသများနှင့် သဘာဝနယ်မြေများ ထိန်းသိမ်းခြင်း အထောက်အကူပြု အစီအစဉ်ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊  အဏ္ဏဝါနှင့် ကုန်းမြေပိုင်းဆိုင်ရာ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအား ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်းနှင့် မျိုးစိတ်များနှင့် ဂေဟစနစ်များ ထိန်းသိမ်းထားမှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ သဘာဝနယ်မြေများ သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် စီမံအုပ်ချုပ်မှုကိုပံ့ပိုး ခြင်း၊  ဒေသခံများ အခြေပြု ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် စဉ်ဆက် မပြတ် ရန်ပုံငွေရရှိနိုင်သည့် နည်းလမ်းသစ်တို့ဖြင့် သဘာဝ နယ်မြေ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များအား ရေရှည် တည်တံ့စွာ အသုံးချခြင်းတို့တွင် နည်းပညာပံ့ပိုးခြင်း၊  ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ၊ သစ်တောများထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ကာကွယ် ခြင်း၊ အကဲဖြတ်ခြင်း၊ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များအား ရေရှည်တည်တံ့စွာအသုံးချခြင်း တို့တွင် နည်းပညာများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊  ဒေသခံပြည်သူ အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောများကို ဥပဒေနှင့်အညီ စီးပွားဖြစ် အသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် စံပြနမူနာပုံစံငယ်များနှင့် စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်းများ အပါအဝင် နည်းပညာအထောက်အပံ့၊ သင်တန်းနှင့် ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးပေး ခြင်းတို့ဖြင့် ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောလုပ်ငန်းကို အားပေးမြှင့်တင်ခြင်း၊  ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရေးတွင် အထောက်အကူပြုစေရန် သဘာဝနယ်မြေများနှင့် အနီးရှိဒေသခံများ၏ လူနေမှုဘဝ ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဒေသခံအခြေပြု ကမ်းရိုးတန်းဒေသ အရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲရေးတို့ တိုးတက်ဖြစ်ပေါ်ရေးကို ကူညီခြင်း၊  စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၊ မျိုးစိတ်များ၊ ဂေဟစနစ် များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့အတွက် နိုင်ငံနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အဆင့် မူဝါဒများ၊ မဟာ ဗျူဟာများနှင့် စီမံချက်များရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည် ဖော်ခြင်းကို ပံ့ပိုးခြင်း၊  နိုင်ငံအဆင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာနှင့် လုပ်ငန်း စီမံချက်နှင့် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ကတိကဝတ် များအား အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းကို ပံ့ပိုးခြင်း၊  ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲဆိုင်ရာသုတေသနဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကူညီပံ့ပိုးခြင်း။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့် သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း - ၀၆၇ ၄၀၅၀၀၂၊ ၄၀၅၃၉၇ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် ကာဗွန်တွက်ချက်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစနစ်အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် REDD+ စီမံကိန်း - Nesting a REDD+ Project Carbon Accounting and Monitoring System Under the (Sub-) National System စီမံကိန်းအမည် - တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အဆင့် ကာဗွန်တွက်ချက်ခြင်းနှင့် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးစနစ်အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မည့် REDD+ စီမံကိန်း  - Nesting a REDD+ Project Carbon Accounting and Monitoring System Under the (Sub-) National Systemစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/ Loan) - Grantစီမံကိန်းဒေသ - ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ပေါင်းလောင်းကြိုးဝိုင်းအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Forest and Forest Products Research Institute- FFPRIစီမံကိန်းကာလ - ၄/၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ၃/၂၀၂၀ ခုနှစ်အထိအကောင်အထည်ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် FFPRI ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ -  သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုဆိုင်ရာ စာရင်းကောက်ယူ ဆန်း စစ်လေ့လာခြင်း၊  ကွင်းဆင်း၍ သစ်တောဖုံးလွှမ်းမှုဆိုင်ရာ စာရင်း ကောက်ယူခြင်း၊  ကာဗွန်တွက်ချက်တိုင်းတာခြင်းနှင့် Forest Reference emission Level အား စာရင်း ကောက်ယူသည့် ဧရိယာအပေါ် အခြေခံ၍ တွက်ချက်ခြင်း၊  သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းနှင့် အတန်းအစားကျဆင်း ခြင်းအပေါ် အခြေခံသည့် လူမှုစီးပွားစစ်တမ်း ကောက်ယူခြင်း၊  ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း- ၀၆၇ - ၄၁၆၅၂၄ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖျား တောင်ပေါ်ဆက်စပ်သစ်တော ဒေသနှင့် ထမံသီဘေးမဲ့တောများအတွင်းရှိ သဘာဝ အလျောက်ပေါက်ရောက်သော အပင်မျိုးစိတ်များ၏ ကွဲပြားမှုနှင့် ပျံ့နှံ့တည်ရှိမှုတို့ကို စာရင်းကောက်ယူ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းစီမံကိန်း - စီမံကိန်းအမည် - မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖျား တောင်ပေါ်ဆက်စပ်သစ်တော ဒေသနှင့် ထမံသီဘေးမဲ့တောများအတွင်းရှိ သဘာဝ အလျောက်ပေါက်ရောက်သော အပင်မျိုးစိတ်များ၏ ကွဲပြားမှုနှင့် ပျံ့နှံ့တည်ရှိမှုတို့ကို စာရင်းကောက်ယူ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းစီမံကိန်း - Research on Botanical Diversity of Myanmar’s Northern Forest Complex စီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/ Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - ကချင်ပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ နယူးယောက် ရုက္ခဗေဒ ဥယျာဉ် (The New York Botanical Garden-NYBG)စီမံကိန်းကာလ - ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အထိ (၅)နှစ်အကောင်အထည်ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောသုတေသနဌာန ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ - မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဖျား တောင်ပေါ်ဆက်စပ်သစ်တော ဒေသနှင့် ထမံသီဘေးမဲ့တောများအတွင်းရှိ သဘာဝ အလျောက်ပေါက်ရောက်သော တိကျမှန်ကန်သော သိပ္ပံ အမည်နာမအား အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း၊ လေ့လာဖော် ထုတ်ခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း၊ Field Guidebook စာအုပ်ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းများ။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း- ၀၆၇ - ၄၁၆၅၂၄ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နှင်းကျားသစ် သုတေသနလုပ်ငန်း စီမံကိန်း - Cooperation in Snow Leopard in Myanmar စီမံကိန်းအမည် - မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း နှင်းကျားသစ် သုတေသနလုပ်ငန်း စီမံကိန်း - Cooperation in Snow Leopard in Myanmarမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/ Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - မြန်မာနိုင်ငံအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - Panthera Cooperation (အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု)စီမံကိန်းကာလ - ၈-၆-၂၀၁၇ မှ ၃၀-၆-၂၀၁၈ ထိ၊ (၁) နှစ်အကောင်အထည်ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် Panthera Cooperationဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ -  ကချင်ပြည်နယ်ရှိ သတ်မှတ်ထားသော ကွင်းဆင်း လေ့လာမည့် နေရာအတွင်းရှိ နှင်းကျားသစ်များနှင့် ၎င်းတို့ စားသောက်နိုင်ခြေရှိသည့် သားကောင်များကို ကွင်းဆင်းလေ့လာရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းရေးအခြေအနေကိုသုံးသပ်ခြင်း၊  သစ်တောဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းများနှင့် ဒေသအတွင်း ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများအား နှင်းကျားသစ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ သားကောင်များကို လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်း နည်းလမ်းများ သင်တန်းပို့ချခြင်း၊  လေ့လာမည့်နေရာအတွင်းရှိ ဒေသခံများ၏ နှင်းကျားသစ် များနှင့် ပတ်သက်သည့် ဗဟုသုတနှင့် သဘောထားကို လေ့လာခြင်း၊  လူသားများနှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ ယှဉ်တွဲနေ ထိုင်ရေး နှင်းကျားသစ်ကျက်စားသည့် နေရင်းဒေသအတွင်းရှိ ဒေသအစုအဖွဲ့များအတွက် ရေရှည်တည်တံ့ မှုရှိသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်ပေးနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကိုလေ့လာဆန်းစစ်ခြင်း၊ နှင်းကျားသစ် ကျက်စားသည့် နေရင်းဒေသအတွင်းရှိ ဒေသအစုအဖွဲ့များနှင့် ဆက်စပ်ပက်သပ်သူများ၏ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့်သဘာဝသယံဇာတ များ စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ အသိ ပညာများကို မြှင့်တင်ရန် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်း ရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးအစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို လေ့လာ ဆန်းစစ် ခြင်း၊  သုတေသနနှင့်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများဆက်လက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် အကြံပြုချက်များ အပါ အဝင် ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုမှ တွေ့ရှိချက်များကို သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် အခြားသက်ဆိုင်သည့် အစိုးရဌာနများသို့ အစီရင်ခံတင်ပြခြင်း။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း - ၀၆၇ ၄၀၅၀၀၂၊ ၄၀၅၃၉၇ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစီမံကိန်း - Cooperation in the field of Wildlife Conservation in Myanmar စီမံကိန်းအမည်  - မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစီမံကိန်း - Cooperation in the field of Wildlife Conservation in Myanmarစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/ Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - မြန်မာနိုင်ငံအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (WCS)စီမံကိန်းကာလ - ၂၇-၂-၂၀၁၇ မှ ၂၆-၂-၂၀၂၂ အထိ၊ (၅) နှစ်အကောင်အထည်ဖော်သည့် ဌာန - သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် WCSဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ -  ကျား၊ ဆင်၊ မျောက်လွှဲကျော်၊ ငှက်များနှင့် ကုန်းလိပ်၊ ရေလိပ်များအစရှိသည်တို့ကို လေ့လာမှတ်တမ်းတင် ခြင်းနှင့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊  သဘာဝနယ်မြေများတွင် ကင်းလှည့်ခြင်းနှင့် ဥပဒေ စိုးမိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးရန်၊  ဝန်ထမ်းများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊  သဘာဝနယ်မြေများ၏ အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှု စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း လုပ်ငန်းများကို ပံ့ပိုးရန်၊ ကျေးရွာအခြေပြု သစ်တောသယံဇာတ စီမံအုပ်ချုပ် ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် ပံ့ပိုးပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်၊  သဘာဝနယ်မြေများ၏ အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရေး ပံ့ပိုးရန်၊  ရေရှည်တည်တံ့နိုင်မည့် စိုက်ပျိုးရေးနည်းစနစ်များကို ဒေသခံများမှ ဆောင်ရွက်လာနိုင်ရေး ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်ရန်၊  ဒေသခံများ၏ ပညာရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို တတ်အားသရွေ့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်၊  မြန်မာ့ကြယ်လိပ်၊ မြန်မာ့တိုက်လိပ်၊ လိပ်မောင်းနှင့် လေးကွက်လိပ် ရေရှည်တည်တံ့စေရေးအတွက် ယင်းတို့၏ နေရင်းဒေသတွင် ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် ဘေးမဲ့တောများနှင့် တိရစ္ဆာန် ရုံတို့တွင် ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်၊  လိုအပ်သည့် အခြေခံအဆောက်အဦများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်လာစေရေး ပံ့ပိုးကူညီရန်၊ လိပ်ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွင် ထိန်းသိမ်းမွေးမြူထား ရှိသည့် ဖမ်းဆီးရမိလိပ်များအား နေရင်းဒေသများသို့ ပြန်လည်စေလွှတ်နိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ရန်၊  ဧရာဝတီလင်းပိုင် ထိန်းသိမ်းရေးဧရိယာဖြစ်သည့် မန္တလေးမြို့နှင့် ဗန်းမော်မြို့တို့အကြား ဧရာဝတီမြစ်ရိုး တစ်လျှောက် ကျက်စားလျက်ရှိသည့် မြန်မာ့ရေချိုလိပ် မျိုးစိတ် (၄) မျိုး (တိုက်လိပ်၊ ဘီးဝန်းလိပ်၊ ကျည် လိပ်/လေးကွက်လိပ်၊ စင်းကျားလိပ်/ ခေါင်းသေးလိပ်) အား ကွင်းဆင်းလေ့လာရန်။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း - ၀၆၇ ၄၀၅၀၀၂၊ ၄၀၅၃၉၇ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မျောက်မောင်းမမျိုးစိတ် (Slow Loris) ဆိုင်ရာ မျိုးရိုး ဗီဇ သုတသနလုပ်ငန်း စီမံကိန်း - Genetic Research in Slow Loris in Myanmar စီမံကိန်းအမည် - မျောက်မောင်းမမျိုးစိတ် (Slow Loris) ဆိုင်ရာ မျိုးရိုး ဗီဇ သုတသနလုပ်ငန်း စီမံကိန်း  - Genetic Research in Slow Loris in Myanmarစီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/ Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း၊ တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - Jikei University School of Medicine, Core Research Facilities (Division of Molecular Cell Biology) စီမံကိန်းကာလ - ၃-၁၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှ ၂-၁၂-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ (၃)နှစ်အကောင်အထည်ဖော်သည့် ဌာန - သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် Jikei University School of Medicine,Core Research Facilities (Division of Molecular Cell Biology) ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ -  မျောက်မောင်းမမျိုးစိတ်ဆိုင်ရာ မျိုးရိုးဗီဇ သုတေသန လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်၊မျောက်မောင်းမမျိုးစိတ်များ၏မျိုးရိုးဗီဇစုံလင်ကွဲပြား မှု၊ ပျံနှံ့ကျက်စားမှုနှင့် လက်ရှိအခြေအနေကို လေ့လာဆန်းစစ်ရန်၊ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း - ၀၆၇ ၄၀၅၀၀၂၊ ၄၀၅၃၉၇ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မြန်မာနိုင်ငံ၏အဓိကကျသော စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ဂေဟစနစ်များတွင် စိုက်ပျိုးမြေနှင့် သစ်တောများ ရေရှည်တည်တံ့စေရန် စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း - Sustainable cropland and forest management in priority agro-ecosystems of Myanmar (GCP/ MYA/ 017/GEF) စီမံကိန်းအမည်  - မြန်မာနိုင်ငံ၏အဓိကကျသော စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ ဂေဟစနစ်များတွင် စိုက်ပျိုးမြေနှင့် သစ်တောများ ရေရှည်တည်တံ့စေရန် စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း  - Sustainable cropland and forest management in priority agro-ecosystems of Myanmar (GCP/ MYA/ 017/GEF)စီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနှင့် အပူပိုင်းဒေသအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့် စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (Food and Agriculture Organization of the United Nations- FAO) စီမံကိန်းကာလ - ၇/၂၀၁၆ မှ ၆/၂၀၂၁ အထိအကောင်အထည်ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောဦးစီးဌာန ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်းများ -  ရေရှည်တည်တံ့သော မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုတို့အတွက် အဖွဲ့ အစည်းမူဝါဒနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း မူဘောင် ဆိုင်ရာများ ခိုင်မာစေခြင်း၊  ရေရှည်တည်တံ့သောသစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အလေ့အထကောင်းများ နမူနာပြသရုပ်ဖော်ခြင်းနှင့် အဓိက ကာဗွန်သိုလှောင်ရုံများ အားကောင်းစေခြင်း၊  ရေရှည်တည်တံ့သောမြေယာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာများ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ သင်တန်းနှင့် အလေ့အထ ကောင်းများ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် ပြန့်ပွား စေခြင်း၊ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - FAO Office (Myanmar) ဖုန်း- 01 641672၊ 01 641673၊ Fax 01 641561 ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ စီမံကိန်းနှင့် စာရင်းအင်းဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း- ၀၆၇၃၄၀၅၁၁၉ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စီမံကိန်း - Cooperation in the field of the Biodiversity Conservation in Myanmar စီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/ Loan) - TCP စီမံကိန်းအမည်- မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး စီမံကိန်း  - Cooperation in the field of the Biodiversity Conservation in Myanmar စီမံကိန်းအမျိုးအစား (TCP/Grant/ Loan) - TCPစီမံကိန်းဒေသ - မြန်မာနိုင်ငံအထောက်အပံ့ပေးသည့် အဖွဲ့အစည်း - အီတလီနိုင်ငံ၊ Istituto Oikosစီမံကိန်းကာလ - ၂၆-၁-၂၀၁၇ မှ ၂၅-၁-၂၀၂၁ အထိ၊ (၄) နှစ်အကောင်အထည် ဖော်သည့်ဌာန - သစ်တောဦးစီးဌာနနှင့် Istituto Oikos ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ -  အန္တရာယ်ကျရောက်နေသော မျိုးစိတ်များနှင့် ဂေဟစနစ်များ ထိန်းသိမ်းရေးအခြေအနေများကို သုံးသပ်ခြင်းနှင့် ဇီဝမျိုးစုံ မျိုးကွဲစာရင်း ကောက်ယူမှုတို့ကိုဆောင်ရွက်ခြင်း၊  ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများ ပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ရေရှည်တည်တံ့စွာ အသုံးချရေးတို့ဆိုင်ရာ သိမြင်နိုကြားမှုများ မြင့်မားလာရန် ပတ်ဝန်းကျင်ပညာပေးအစီအစဉ်များ မြှင့်တင်ခြင်း၊  အဆင့်အတန်း ကျဆင်းနေသည့် သစ်တောများတွင် ဒေသခံပြည်သူ အစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တော တည်ထောင်ခြင်းကို အားပေးရန်အတွက် နည်းပညာအထောက်အပံ့၊ သင်တန်းများနှင့် နည်းလမ်းများပံ့ပိုးခြင်း၊ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲ ထိန်းသိမ်းရေးကို အထောက်အကူပြုသည့် ဒေသခံပြည်သူ အခြေပြုသဘာဝအရင်းအမြစ်များ စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် သဘာဝနယ်မြေအတွင်းနှင့် ပြင်ပရှိဒေသခံများ၏ လူမှုဘဝ ရေရှည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရန် ပံ့ပိုးခြင်း၊  ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ထာဝစဉ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ဆိုင်ရာနှင့် ဒေသအဆင့်မူဝါဒများ၊ မဟာဗျူဟာများနှင့် စီမံချက်များ အားပံ့ပိုးပေးခြင်း။ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ် - ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ သဘာဝဝန်းကျင်နှင့်သားငှက်တိရစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းရေးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာန ဖုန်း - ၀၆၇ ၄၀၅၀၀၂၊ ၄၀၅၃၉၇ ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်