သစ်တောဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော အငြိမ်းစား ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များနှင့် အသက်(၇၀)နှစ် နှင့်အထက် အငြိမ်းစားအရာရှိကြီးများအား သက်ကြီးပူဇော်ကန်တော့ပွဲ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည့်မှတ်တမ်းများ

Video: