သစ်တောကြိုးဝိုင်းနှင့် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ နှစ်ကာလ အတန်ကြာ အခြေချနေထိုင်သည့် ကျေးရွာ (၁၂၁၃) ရွာအား သစ်တောမြေအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပေးပြီး တရားဝင်နေထိုင်လုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရ

ပြည်သူလူထုဗဟိုပြု ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးမှုလျော့ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် သစ်တောရေးရာဝန်ကြီး ဌာနသည် သစ်တောကြိုးဝိုင်းနှင့် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်း ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ နှစ်ကာလ အတန်ကြာ အခြေချနေထိုင်လျက်ရှိသည့် ဒေသခံပြည်သူများ၏ ဘဝရပ်တည်မှုနှင့် လူမှုစီးပွားရေးဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် ပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အမည်ပေါက်စာရင်းဝင်ကျေးရွာ (၁၂၁၃ရွာအား ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် သစ်တောမြေအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက် ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။

ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုရာတွင် ကျေးရွာမြေဧရိယာ (၂၄၄၄၇.၄၄ဧက ၊ လယ်မြေ ဧရိယာ (၂၉၅၃၁၉.၇၇ဧကနှင့် စာသင်ကျောင်း၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း စသည့် အများပိုင်မြေနှင့် သာသနာ့နယ်မြေများ (၂၆၁၂၁.၉၂ဧက ၊ စုစုပေါင်းဧရိယာ ၃၄၅၈၈၉.၁၃ ဧကအား သစ်တောကြိုးဝိုင်းနှင့် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ်မှ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ နှင့်အညီ စွန့်လွှတ်ပယ်ဖျက်ပြီး ဒေသခံပြည်သူများအား တရားဝင် နေထိုင်လုပ်ကိုင် ခွင့်ပြု မည်ဖြစ်ပါသည် ။

အထက်ပါ ကျေးရွာများတွင် ဒေသခံပြည်သူများ လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသည့် ယာမြေများကို သီးနှံသစ်တောရောနှော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ဖြင့် ဒေသခံပြည်သူအစုအဖွဲ့ပိုင်သစ်တောများ တည်ထောင်ပြီး ဆက်လက်လုပ်ကိုင် ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်သည်။

နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် ​ကျေးလက်နေပြည်သူလူထု၏ အခြေခံစားဝတ်နေရေး လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်သည့်အနေဖြင့် နှစ်ကာလ အတန်ကြာ အခြေချ နေထိုင်လျက်ရှိသော အိမ်ခြေ (၅၀)နှင့်အထက် ကျေးရွာများအား ဆက်လက်ခွင့်ပြုပေးနိုင် ရေးအတွက် စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း ဥပဒေနှင့်အညီ ဖွဲ့စည်း ထားသည့် သစ်တောနယ်မြေများ (ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများ)အတွင်း တရားမဝင် ထပ်မံ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပါက တည်ဆဲဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများနှင့် အညီ ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရပါသည်။

ထို့အပြင် သစ်တောသယံဇာတနှင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲထိန်းသိမ်းရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ကာလအတွက်ပါ ရည်ရွယ်၍ သစ်တော ကြိုးဝိုင်း/ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများကို မူဝါဒ၊ ရည်မှန်းချက်များနှင့်အညီ ထပ်မံတိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ရာ ဒေသခံပြည်သူများ၏ ဆန္ဒနှင့် လိုလားချက်များအား အလေးထား၍ လူမှုစီးပွားရေးနှင့် သဘာဝဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတို့ကို ဟန်ချက်ညီ စီမံ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။