အိမ်ခြေ(၅၀)အောက်အိမ်စု၊ ရွာစုများအားကျေးရွာသစ်များအဖြစ် သစ်တောမြေမှ ပယ်ဖျက်ကာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအမံများနှင့် အညီဆက်လက် စုစည်းနေရာချထားပေးမည်

မြို့ပြကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးများဆောင်ရွက်ရာ၌ ပြည်သူလူထုတို့၏ စားဝတ်နေရေး၊ လူမှုစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် ထိရောက်အောင်မြင်စွာဆောင်ရွက် အကောင်အထည်ဖော်ရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီမြေယာခွဲဝေအသုံးချမှုစိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီသည် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနအဖွဲ့အစည်းများနှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့၏ ကြီးကြပ်မှုဖြင့် ဥပဒေအရဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသောသစ်တောကြိုးဝိုင်းနှင့် ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောများအတွင်းနှစ်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအခြေချနေထိုင်သည့် ရွာစုနှင့် အိမ်ထောင်စု များအားမြေ ပြင်တွင် စနစ်တကျ စာရင်းကောက်ယူပြုစုခဲ့ပြီး၊ အိမ်ခြေ(၅၀)နှင့်အထက် ကျေးရွာများအားပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် တရားဝင် နေထိုင် လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ထုတ်ပြန် ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ကျေးလက်ပြည်သူတို့၏ လူမှုစီးပွားရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရေးအတွက် သစ်တောနယ်မြေများအတွင်းနှစ်ကာလအတန်ကြာတရားမဝင် အခြေချနေထိုင်လျက်ရှိသောအိမ်ခြေ(၅၀)အောက်အိမ်စု၊ ရွာစုများအားကျေးရွာသစ်များအဖြစ်သစ်တောမြေမှ ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီစွန့်လွှတ်ပယ်ဖျက်ကာစုစည်းနေရာချထားပေးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ထိုသို့ဆောင်ရွက်ရာတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ သန့်ရှင်းသောသောက်သုံးရေရရှိရေး၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးအခြေခံလိုအပ်ချက်များ၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊ ကျေးလက်ပြည်သူတို့၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုသဘာဝသစ်တောသယံဇာတများမှ ရေရှည်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေးစသည့် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့့်် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအမံများနှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်သွားမည်ဖြစ်​ကြောင်းသိရှိရသည်။