မြေအသုံးချမှုဝါဒ ရေးဆွဲရေး၊ နိုင်ငံသားများ၏ လူမှုစီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု နှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး တို့ ဟန်ချက်ညီစေရေး မြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှု စနစ်တစ်ခု ချမှတ်ကျင့်သုံးရန် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေ

နိုင်ငံတော်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု စီမံကိန်းများ၌ မြေယာခွဲဝေအသုံးချမှုများ ထိရောက်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ မြေအသုံးချမှုမူဝါဒများ ရေးဆွဲပြီးဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ မြေစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအစီအမံများစနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်၍ “မြေယာခွဲဝေအသုံးချမှု စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီ”ကို နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ ၁၈-၆-၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ အမိန့် ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၄၁/၂၀၁၂ ၊ ၉-၁၁-၂၀၁၂ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်၊ ၈၄/၂၀၁၂ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ကော်မတီ သည် ပေးအပ်ထားသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်များအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ကော်မတီ အစည်းအဝေး (၃)ကြိမ်ကျင်းပပြီး လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကော်မတီအနေဖြင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ လူမှုစီးပွားဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် သစ်တောနယ်မြေများအတွင်း နှစ်ကာလအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ အခြေချနေထိုင်သည့် ရွာစုနှင့် အိမ်ထောင်စုများအား ကျေးရွာသစ်များ ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းနေရာချထားရန် အဆင့်အလိုက် စီမံ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။ ပထမအဆင့်အနေဖြင့် အိမ်ခြေ(၅၀)နှင့်အထက် ရွာစု၊ အိမ်စုများအား ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်အညီ ဆက်စပ်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ကာသစ်တောမြေအဖြစ်မှ စွန့်လွှတ်ပယ်ဖျက်ကာ ဖွဲ့စည်းနေရာချထားပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ဆက်လက်၍ စိစစ်ခွင့်ပြုပေးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

နိုင်ငံတော်နှင့် နိုင်ငံသားများအတွက် တိကျခိုင်မာသော မြေအသုံးချမှုမူဝါဒတစ်ရပ် ချမှတ် ရေးဆွဲနိုင်ရန်နှင့် မြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ်တစ်ခု ချမှတ်ရေးဆွဲနိုင်ရေးအတွက် ကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ပင်မလုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် မြေယာနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များပါဝင်သည့် အတိုင်ပင်ခံပညာရှင်အဖွဲ့တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ၎င်းအဖွဲ့များသည် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည့် FAO၊ UNDP၊ IMG၊ USAID စသည်တို့နှင့်လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားစီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေးအကြံပေးကော်မရှင် (NESAC) ၊ Land Core Group ( Food Security Working Group) စသည့် အစိုးရမဟုတ်သော ပြည်တွင်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းကောင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကော်မတီသည် စတင်ဖွဲ့စည်းပြီးသည့်နောက် မြေအသုံးချမှုမူဝါဒရေးဆွဲရေးနှင့် လုပ်ငန်း စဉ်များချမှတ်နိုင်ရန် အစည်းအဝေးများ၊ နည်းပညာသင်တန်းများ၊ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ ပြည်တွင်း/ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ မြေယာ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်များ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းကျင်းပခဲ့ပြီး အကြံပြုချက်များ ရယူကာ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ မြေပြင်အချက် အလက်စာရင်းများ ကောက်ယူရေးနည်းပညာသင်တန်း၊ မြေယာအသုံးချမှုနည်းပညာဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများကျင်းပ၍ တောင်ငူမြို့နယ်တွင် မြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ ရှေ့ပြေးနမူနာကွင်းဆင်းစာရင်း ကောက်ယူခဲ့ပြီး သရုပ်ခွဲဆန်းစစ်ကာ တစ်ပြည်လုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် နည်းလမ်းများ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလျက်ရှိသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂ အကြံပေးအဖွဲ့ဖြစ်သော International Management Group(IMG)အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်း၍ မြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ စာရင်း ကောက်ယူသည့် နည်းစနစ်ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် စီမံကိန်းတစ်ရပ် ရေးဆွဲဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ထို့အပြင် USAID ၏ အကူအညီဖြင့် မြေယာစီမံအုပ်ချုပ်မှုနှင့် ဥပဒေရေးရာ ပြည်ပ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် Mr. Robert B. Oberndorf အားဖိတ်ခေါ်ပြီး မြေအသုံးချမှုမူဝါဒရေးဆွဲရေး အတွက် လမ်းပြမြေပုံတစ်ခုချမှတ်နိုင်ရန်နှင့် မြေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နေသော ဌာနအဖွဲ့ အစည်းအသီးသီး၏ တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို လေ့လာသုံးသပ် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

အဆိုပါ ကာလတိုဥပဒေကျွမ်းကျင်ပညာရှင်သည် ၁၆-၇-၂၀၁၃ ရက်နေ့တွင် အတိုင်ပင်ခံ ပညာရှင်အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေး၍ မြေအသုံးချမှုမူဝါဒဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင် များပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့ငယ်များ ဖွဲ့စည်းရန်၊ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ (Stakeholder) အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်စေရန်၊ နည်းပညာအထောက်အပံ့များရရှိနိုင်ရန်၊ ပြည်သူဗဟို ပြုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရန်နှင့် မြေအသုံးချမှုမူဝါဒအတွက် ဘက်စုံ ကဏ္ဍစုံမှ ချိတ်ဆက်နိုင်မည့် အစီအမံများကိုရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါကဒေသခံပြည်သူများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းများအကြား မြေအသုံးချမှုဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခများ၊ အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကာ ဒေသခံကျေးလက်ပြည်သူလူထု၏ စားဝတ်နေမှုနှင့် လူမှုဘဝဖူလုံရေးကိုအထောက်အကူပြုနိုင်မည်ဖြစ်သဖြင့် နိုင်ငံတော် မြေအသုံးချမှု မူဝါဒတစ်ရပ် ပေါ်ထွက်လာရေးမှာလွန်စွာအရေးကြီးလှသည်။

မြေယာခွဲဝေအသုံးချမှု စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီသည် နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် မြေအသုံးချမှုနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ပြည်တွင်း/ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများစနစ်တကျ ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်ရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လူမှု စီးပွားရေးများထိခိုက်မှုများမဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် တိကျခိုင်မာသည့် မြေအသုံးချမှုမူဝါဒ၊ မြေ အသုံးချမှုဥပဒေများနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အစီအမံများရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်းသိရှိရသည်။