၂၄-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့မှ ၃၀-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့အထိ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ/ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနများမှ ဖမ်းဆီးရမိမှု

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနသည် တရားမဝင်သစ်နှင့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရေးအား ပြည်သူပူးပေါင်း ပါဝင်မှုဖြင့် လူထုအခြေပြု စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုသတင်းပို့စနစ်(Community Monitoring and Reporting System- CMRS) အပါအဝင်နည်းလမ်းမျိုးစုံဖြင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိရာ (၂၄-၅-၂၀၂၁) မှ (၃၀-၅-၂၀၂၁) ရက်နေ့အထိ နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ/ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ သစ်တောဦးစီးဌာနများ မှ ပေးပို့လာသောစာရင်းများအရ တရားမဝင် ကျွန်း (၂၁.၀၂၁၈)တန်၊ သစ်မာ (၈.၁၇၉၂)တန်၊ အခြား (၄၁.၈၉၃၁)တန်၊ စုစုပေါင်း (၇၁.၀၉၄၁)တန်၊ တရားခံ (၂၆)ဦး၊ ယာဉ်/ယန္တရား (၁၂)စီး ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါကြောင်း၊ ဖမ်းဆီးရမိမှုများအနက် အများဆုံးဖမ်းဆီးရမိမှုမှာ ၂၉-၅-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ခန္တီးခရိုင်၊ ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ နတ်နန်းဘိနယ်၊ နတ်နန်းကျေးရွာ၏ အရှေ့တောင်ဘက်(၇)မိုင်ခန့် အကွာတွင် ကညင်ခွဲသား (၁၃) လုံး၊ (၁၃.၆၃၄)တန်၊ အားပိုင်ရှင်မဲ့ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပါသည်။

date: 
Thursday, June 3, 2021 - 09:15