သစ်တောဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော တောအုပ်ကြီးရာထူး(၅၅) နေရာအတွက် ရေးဖြေ စာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် နေ့ရက်၊ အချိန်၊ နေရာ နှင့် ခုံအမှတ်များ ကြေညာခြင်း

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သစ်တောဦးစီးဌာနတွင် လစ်လပ်လျက်ရှိသော တောအုပ်ကြီး (လစာနှုန်း ကျပ် ၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) ရာထူး (၅၅) နေရာအတွက် ရေးဖြေစာမေးပွဲကို သစ်တောသုတေသနဌာန၊ ရေဆင်း၊ နေပြည်တော် နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်များ၏ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးများတွင် အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

date: 
Tuesday, July 13, 2021 - 13:15