(၃၃) ကြိမ်မြောက် သစ်တော၊ သတ္တုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကျင်းပမည်

သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၏ (၃၃) ကြိမ်မြောက် သစ်တော၊ သတ္တုနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကို သစ်တောဦးစီးဌာန၊ သစ်တောသုတေသနဌာနမှ ကြီးမှူး၍ ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့မှ ၃၀ ရက်နေ့အထိ ၂ ရက်ကြာကျင်းပမည်ဖြစ်ပါသည်။

date: 
Thursday, December 23, 2021 - 09:45