အများပြည်သူသို့ အသိပေးကြေညာချက်

သစ်တောဦးစီးဌာနအနေဖြင့် အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်၏ အများပြည်သူထံမှတုံ့ပြန်မှုရယူခြင်းအစီအစဉ်အတွက် Public Feedback Programme (PFP)Web Portalကိုအသုံးပြု၍ သစ်တောဦးစီးဌာနမှဝန်ဆောင်မှုရယူကြသည့် ပြည်သူများ၏လက်ကိုင်ဖုန်းများသို့ SMSများပေးပို့ကာ "သက်ဆိုင်ရာသစ်တောဦးစီးဌာနရုံးများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် ပြည်သူများ၏ သဘောထားမှတ်ချက်များ တုံ့ပြန်ပေးနိုင်ရေးအတွက် ဖြေကြားပေးနိုင်ပါရန်" မေးခွန်းများမေးမြန်းပြီး ပြည်သူတို့၏တုံ့ပြန် ဖြေကြားမှုများအရ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။

date: 
Wednesday, June 22, 2022 - 11:45