စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စစ်ကြောင်းအသွင် တရားမ၀င်သစ်များဖမ်းမိ

စစ််ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် ကသာခရိုင်၊ ကသာမြို့နယ်နှင့် ထီးချိုင့်မြိုနယ်၊ မုံရွာခရိုင်၊ ကနီမြို့နယ်၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ ကလေးခရိုင်၊ မင်းကင်းမြို့နယ်အတွင်း သစ်တောဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ တို့ပူးပေါင်း ပါဝင်သော အဖွဲ့သည် တရားမဝင်သစ်များ ရှာဖွေဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ( ၉-၈-၂၀၁၂ ) မှ ( ၁၂-၈-၂၀၁၂ ) အတွင်း ကျွန်းသစ် ( ၆.၁၁၇၈ )တန်၊ သစ်မာ ( ၁၂.၀၆၄၈ )တန်၊ အခြားသစ် ( ၄.၃၃၆၄ )တန်၊ စုစုပေါင်း(၂၂.၅၁၉၀ ) တန်နှင့် အင်ဂျင်စက် ( ၁ ) လုံးနှင့်