သစ်တောသုတေသနဌာနဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

မြန်မာနိုင်ငံသည် သစ်တောသယံဇာတများပေါများကြွယ်ဝသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက်၄င်း သစ်တောသယံဇာတများကို နည်းလမ်းမှန်ကန်စွာ အသုံးချနိုင်ရေးမှာ လွန်စွာအရေးကြီးပါသည်။ သစ်တောသယံဇာတများ ရေရှည်တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် သစ်တောပြုစုထိန်းသိမ်းရေး၊ သစ်နှင့်သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများကို စနစ်တကျထုတ် လုပ်သုံးစွဲရေး ဆိုင်ရာသုတေသနဖွံ့ဖြိုးရေးသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါ၀င်လျက်ရှိပါသည်။
သစ်တောကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေးအတွက် နှစ်(၃၀)အမျိုးသား သစ်တောကဏ္ဍပင်မ စီမံကိန်းချမှတ်ရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖေါ်လျက်ရှိရာတွင် သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထူးအလေးပေးပြီး နှစ်တို၊ နှစ်လတ်၊ နှစ်ရှည် ရည်မှန်းချက်များနှင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ သုတေသနစွမ်းပကားဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေအံ့ ဟူသော သစ်တောသုတေသန၏ ဆောင်ပုဒ် နှင့်အညီ သစ်တောဦးစီးဌာန၏ အနီးကပ် လမ်းညွှန်ချက်များဖြင့် နှစ်စဉ်သုတေသန လျာထားချက်များ ချမှတ်ကာ သစ်တောကဏ္ဍ၏လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးလျက်ရှိပါသည်။

သစ်တောသုတေသနဌာနသည် အောက်ဖော်ပြပါအခြေခံမူများကို ဦးတည်၍ သုတေသန လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-
(၁) သဘာ၀သစ်တောများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
(၂) သစ်တောစိုက်ခင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
(၃) အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး
(၄) သစ်များကိုစနစ်တကျ အသုံးချရေး
(၅) သစ်မှအပ အခြားသစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ စနစ်တကျ အသုံး ချရေး
(၆) လောင်စာစွမ်းအင် ထိရောက်စွာ အသုံးချရေး
(၇) ပတ်၀န်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ရေး
(၈) လူမှုသစ်တော ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရေး

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း အောက်ဖေါ်ပြပါ သုတေသနများ အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဖတ်ကြားတင်သွင်းနိုင်ခဲ့ပါသည်-

(၁) ကျွန်းမျိုးသန့်ဥယျာဉ်မှ ကျွန်းကလုန်းများ၏ မျိုးရိုးဗီဇ စုံလင် ကွဲပြားမှုကို microsatellite မျိုးရိုးဗီဇအမှတ်အသားများ အသုံး ပြု၍ လေ့လာ ခြင်း
(၂) အပေါ်ယံလွှာတွင် သစ်မျိုးများ ရောနှောစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် မြေဆီလွှာ၊ အပင်များ ကြီးထွားမှုနှင့် သဘာဝပေါက်ပင်များအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုအား လေ့လာ ဆန်းစစ်ခြင်း
(၃) မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများ စာရင်းကောက်ယူခြင်းမှ မှတ်တမ်းအသစ်၊ မျိုးစိတ် အသစ်များ လေ့လာ ဖော်ထုတ် ခြင်း
(၄) တင်းဝါး၊ ကျသောင်းဝါးနှင့် ဝါးဘိုးမျက်ဆံ ကျယ်ဝါးတို့၏ အဆစ် ဖြတ်ပိုင်း မျိုးပွားခြင်းမှ အညွန့်နှင့် အမြစ်ထွက်ရှိမှုကို နှိုင်းယှဉ် လေ့လာခြင်း
(၅) Generation and Management of Hazardous Wastes in Myanmar
(၆) အင်းလေးကန်ရေ၏ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးအဆင့်အတန်းအား ဆန်းစစ် လေ့လာခြင်း
(၇). အင်းလေးကန်ဒေသ၊ ကလောရေဝေရေလဲ ဧရိယာရှိ မြေအသုံး ချမှုပေါ် မူတည်၍ မြေဆီ လွှာ အတွင်းရှိ ကာဗွန်ပမာဏနှင့် အာဟာရ ဓါတ် ပါဝင်မှုကို လေ့လာစမ်းစစ် ခြင်း
(၈) ပျဉ်းကတိုးသစ်မျိုး၏ ဆားငံဓါတ်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုကို လေ့လာ ဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ခြင်း
(၉) အင်းလေးကန်ဒေသရှိ မြေဖုံးလွှမ်းမှုအမျိုးမျိုးတွင်ရှိသော ရေအရည် အသွေးစမ်းသပ် ခြင်း
(၁၀) သစ်တောထိခိုက်ပျက်စီးမှုများ၏ မြေဆီလွှာအပေါ်သက်ရောက်ခြင်းများ အကြောင်း ကို မွန်ပြည်နယ်၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လေ့လာခြင်း
(၁၁) ခြောက်သွေ့ဒဏ်နှင့် ဆားငန်ဓါတ် ပြောင်းလဲမှုကို လိုက်၍ အပူပိုင်းဒေသ သစ်မျိုး များ၏ အညှောင့်ပေါက်မှုကို စမ်းသပ် တိုင်းတာခြင်း
(၁၂) Regulating Stock and Stand Structure of Forest in C 20 of Kyaukmasin Reserved Forest
(၁၃) ရာသီအလိုက် ငှက်မျိုးစိတ် ကြွယ်ဝမှုအားလေ့လာခြင်း
(၁၄) Travel cost နည်းလမ်းကိုအသုံးပြု၍ လှော်ကားဉယျာဉ်၏ အပန်းဖြေ အနား ယူခြင်း ဆိုင်ရာတန်ဖိုးသတ်မှတ်ခြင်း
(၁၅) ကျိုက်ထီးရိုးတောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တော အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်သော ဒေသခံ ပြည်သူများ၏ စားဝတ်နေရေး အပေါ်တွင် သစ်တောထွက် ပစ္စည်းများ၏ အထောက်အပံ့ ပေးနိုင်မှုကို လေ့လာခြင်း
(၁၆) ယူးပင်အခေါက်မှ ဆေးဘက်ဝင်ဇီဝအကျိုးပြု အော်ဂဲနစ် ဒြပ်ပေါင်းအား သုတေသန ပြုဖော် ထုတ်ခြင်း
(၁၇) ဒရင်ကောက်ပင် မျိုးစိတ်များအား ဒေသခံလူမျိုးစုများ အသုံးချပုံနှင့် ပါဝင်သော ဒြပ်ပေါင်းများကို ပဏာမလေ့လာခြင်း
(၁၈) ကမ်းဇော်ဆီ(ရေကမ်းဇော်ဆီနှင့် ကုန်းကမ်းဇော်ဆီ) တို့တွင်ပါဝင် သောစွမ်းဆောင်ရည် အရှိဆုံး ဓါတုပါဝင်ပစ္စည်းကို စူးစမ်းလေ့လာ ခြင်း
(၁၉) သင်အူ၏ ကြာရှည်ခံနိုင်မှုနှင့် အသုံးချမှုကိုလေ့လာခြင်း
(၂၀) Dead Wood and Litter Carbon in Different Forest Types
(၂၁) ပြည်နယ်အဆင့် REDD+ လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ပေါင်းလောင်း သစ်တောကြိုးဝိုင်း အတွင်း သစ်တောကာဗွန် ခန့်မှန်းတွက်ချက် ခြင်း
(၂၂) မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသ ရွက်ပြတ်ရောနှောတောများတွင် သစ်တော သယံဇာတ များ အသုံးချမှုနှင့်ဆက်စပ်၍ အချိန်ကာလ အလိုက်ဇီဝဒြပ်ထု၏ ပါဝင်မှုပုံစံပြောင်းလဲ လာမှုများကို လေ့လာခြင်း
(၂၃) သစ်တောပြုန်းတီးခြင်းနှင့် သစ်တောအတန်းအစား ကျဆင်းခြင်းတို့မှ ကာဗွန် ထုတ်လွှတ် မှု လျှော့ချခြင်းဖြစ်သည့် REDD+၏ ကနဦး လုပ်ငန်းစဉ် များအပေါ် ဒေသခံ ပြည်သူလူထု ၏သဘောထားအမြင်များကို လေ့လာခြင်း
(၂၄) သစ်မာသစ်လေးမျိုး၏ကြွခြင်းနှင့် ရေစုပ်ယူနိုင်မှုဂုဏ်သတ္တိများ နှိုင်းယှဉ်ခြင်း
(၂၅) ခြစားခံနိုင်သည့်မြန်မာ့သစ်မျိုးအချို့အားဖော်ထုတ်လေ့လာခြင်း
(၂၆) သစ်လေးမျိုး၏ အခြောက်ခံမှုသွင်ပြင် လက္ခဏာများ၊ ပေါင်းဖိုဖြင့် အခြောက်ခံ ရာတွင် အသုံး ပြုသင့်သည့် သင့်လျော်သော အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆများအား စူးစမ်း လေ့လာ ဖော်ထုတ်ခြင်း
(၂၇) မြန်မာနိုင်ငံမှ သစ်ပင်အမျိုးမျိုးတွင်ရှိသော ရေ၏ပမာဏကို ခန့်မှန်း ခြင်း
(၂၈) မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းရှိ စားသုံးနိုင်သောသဘာဝ သီးပင်စားပင်များ နှင့် ပတ်သက်သည့် ဒေသရိုးရာ ဗဟုသုတများ လေ့လာခြင်း
(၂၉) ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ရွာငံမြို့နယ်ရှိတောင်ပေါ်နေ ဒေသခံ ပြည်သူများ၏ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းမှု ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့် အမြဲတမ်း စိုက်ပျိုးမြေများအပေါ် အလေးသာမှုအား လေ့လာခြင်း
(၃၀) သစ်တောမြေအဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပေးခြင်းကြောင့် ဒေသခံပြည်သူများအပေါ် လူမှု စီးပွား ရေး ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများ (ရေတာ ရှည်မြို့နယ်၊ စိုင်းရကြိုးဝိုင်း အတွင်းတွင် လေ့လာ စစ်တမ်း ကောက်ယူခြင်း)
(၃၁) သစ်တောခရိုင်(၃)ခုတွင် သဘာဝတောနှင့် စိုက်ခင်းစီမံအုပ်ချုပ်မှုကို ထောက်ခံချက် ပေးမည့် စံနှုန်းများအတိုင်း အကောင် အထည် ဖေါ် ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိမှုကို လေ့လာခြင်း
(၃၂) မြန်မာနိုင်ငံ၊ အပူပိုင်းဒေသရှိ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်အား လိုက်လျော ညီထွေ ဖြစ်နိုင်သည့် သီးနှံစိုက်ပျိုးနည်းစနစ် များကို လေ့လာခြင်း
(၃၃) ဥယျာဉ်ခြံ သီးနှံသစ်တော ရောနှောစိုက်ပျိုးခြင်းမှ ဒေသခံပြည်သူများ၏ မိသားစု ဝင်ငွေ ထောက်ပံ့နိုင်မှုအပေါ် လေ့လာ ဆန်းစစ် အကဲဖြတ်ခြင်း
(၃၄) အိမ်ထောင်စုအတွင်း ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုနှင့် ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ သစ်မဟုတ်သည့် သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ၏ သုံးစွဲမှုပမာဏကိုဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း