မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်း

နောက်ခံသမိုင်းအကျဉ်း

၁။ မြမ္မာပြည်သစ်တောကျောင်းကို သာယာဝတီမြို့တွင် ၁၈၉၈ခုနှစ်က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၈၉၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၁၀ ခုနှစ်ထိ အကြီးတန်းနှင့် အငယ်တန်း၊ သင်တန်း(၂)ခုခွဲခြားကာ အကြီးတန်းအား အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း၊ အငယ်တန်းအား မြန်မာဘာသာဖြင့်လည်းကောင်း သင်ကြားပို့ချခဲ့ပါသည်။

၂။ မြမ္မာပြည်သစ်တောကျောင်းကို ၁၉၁၀ ခုနှစ်တွင် ပျဉ်းမနားမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ပြီး ၁၉၁၁ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၂ခုနှစ်အထိ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်သောအခါ ပျဉ်းမနားမြို့ရှိ ကျောင်း အား ပိတ်ခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၅ ခုနှစ်ထိ(ဂျပန်ခေတ်တွင်)သာယာဝတီမြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ စစ်ပြီးကာလ ၁၉၄၇ခုနှစ်တွင် ကျောင်းပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၉ ခုနှစ်ထိ ပျဉ်းမနားမြို့သို့ ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်မှ ၁၉၅၃ ခုနှစ်ထိ မြန်မာနိုင်ငံတော်သစ်တောကျောင်းအဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲပြီး အင်းစိန်မြို့တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ 

၃။ ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်အရ စီမံကိန်းကာလဖြစ်သော ၁၉၈၃ ခုနှစ်မှ ၁၉၈၆ ခုနှစ်အတွင်း သစ်တောလုပ်ငန်းအတတ်သင်ကျောင်း ဟု ပြောင်းလဲခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှစတင်၍ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်း(Myanmar Forest School) အမည်ပြောင်းလဲပြီး ယနေ့အချိန် အထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိပါသည်။

ပထမနှစ်

ဒုတိယနှစ်

၁။ သစ်တောမူဝါဒနှင့် ဥပဒေ

၁။ သစ်တောမူဝါဒနှင့် ဥပဒေ

၂။ သစ်တောစိုက်ပျိုးပြုစုခြင်း

၂။ သစ်တောစိုက်ပျိုးပြုစုခြင်း

၃။ သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း

၃။ သစ်တောစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း

၄။ သစ်တောအသုံးချခြင်း

၄။ သစ်တောအသုံးချခြင်း

၅။ သစ်တောကာကွယ်ခြင်း

၅။ သစ်တောကာကွယ်ခြင်း

၆။ ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု

၆။ ဌာနဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု

၇။ မြေတိုင်းတာခြင်းနှင့် မြေပုံရေးဆွဲခြင်း

၇။ မြေတိုင်းတာခြင်းနှင့် မြေပုံရေးဆွဲခြင်း

၈။ ရုက္ခဗေဒ

၈။ ရုက္ခဗေဒ

၉။ လူမှုသစ်တော

၉။ လူမှုသစ်တော

၁၀။ သစ်ထုတ်ခြင်း

၁၀။ ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများထိန်းသိမ်းရေး

၁၁။ သစ်တောအင်ဂျင်နီယာ

၁၁။ရေဝေရေလဲနှင့် ဒီတောများစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်း

၁၂။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး

၁၂။ Arc GIS/ Global Mapper

၁၃။ အခြေခံကွန်ပြူတာ

 

 

လက်ရှိဆရာအင်အား

ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်းတွင် ကျောင်းအုပ်ကြီး(၁)ဦး၊ ဒုတိယကျောင်းအုပ်ကြီး(၁)ဦး၊ လက်ထောက်ကထိက(၈)ဦး၊ နည်းပြ(၃)ဦး၊ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းမှ လက်ထောက်မန်နေဂျာ(၁)ဦး၊ စုစုပေါင်းဆရာ (၁၄)ဦးဖြင့် သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိပါသည်။

သင်တန်းသားအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်

၁။ မြန်မာနိုင်ငံသစ်တောကျောင်းမှာ အခြေအနေ၊ အချိန်အခါနှင့်လိုအပ်ချက်များအရ (၂)နှစ်သင်တန်း၊ တစ်နှစ်ခွဲသင်တန်း၊ (၉)လသင်တန်းစသည်ဖြင့် သင်တန်းကာလများ ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့သကဲ့သို့ သင်တန်းသားအရည်အချင်းသတ်မှတ်ချက်များလည်း ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။

၂။ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းတို့မှ အသက်(၃၅)နှစ်အောက် တောခေါင်း/ ချောင်းခေါင်းလုပ်သက် (၂)နှစ်ပြည့်ပြီးသူများကို ပညာ အရည်အချင်းသတ်မှတ်၍ သင်တန်းသားရေးဖြေ ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများအား ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးပြီး အောင်မြင်သူများတက်ရောက်ခွင့်ရရှိကြပါသည်။

၃။ အခြေခံသစ်တောပညာ(၂)နှစ်သင်တန်း၊ အမှတ်စဉ်(၁၁၄)မှ ယနေ့အထိ သင်တန်းသားများမှာ သစ်တောဦးစီးဌာန၊ အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာနတို့မှ အသက်(၃၅)နှစ်အောက် တောခေါင်း လုပ်သက်(၂)နှစ်နှင့်အထက် ပညာအရည်အချင်း အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်သတ်မှတ်၍ ရေးဖြေ ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများအား ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပြီး အောင်မြင်သူများကို တက်ရောက်စေခဲ့ပါသည်။