ပုဂ္ဂလိကျွန်းစိုက်ခင်း

နိုင်ငံစီးပွားရေး၏ အဓိကမဏ္ဍိုင်တစ်ခုဖြစ်သည့် ကျွန်းနှင့် သစ်မာ ပြုစုပျိုးထောင်ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအား ကျွန်းနှင့်သစ်မာမျိုးစုံစိုက်ခင်းများ စိုက်ပျိုးတည်ထောင် ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်ပြုလျက်ရှိပါသည်။
 
(က) မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကျွန်းသစ်ပေါက်ရောက်ရာ မူရင်းဒေသတစ်ခုအဖြစ် ဆက် လက်တည်မြဲစေပြီး အဆင့်မီသောကျွန်းတောဧရိယာများ တိုးပွားများပြားလာစေရန်၊
 
(ခ) နိုင်ငံတော်နှင့် အကျိုးတူရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ထည့်ဝင်ဆောင်ရွက်ပြီး ကျွန်းသစ်များ ရောင်းချခြင်းဖြင့် နိုင်ငံခြားငွေရှာဖွေနိုင်ရန်၊
 
(ဂ) သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် ဒေသခံပြည်သူများ အလုပ်အကိုင်များ ရရှိပြီး လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာစေရန်၊
 
(ဃ) မြန်မာ့တော်ဝင်ကျွန်းသစ်ကို နောင်သားစဉ်မြေးဆက်တိုင် မတိမ်ကော မပျောက်ပျက် အောင် ထိန်းသိမ်းထားရန်။

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မတ်လအထိလုပ်ငန်းရှင်၊ ကုမ္ပဏီစုစုပေါင်း(၃၀၀)ခုအတွက် တည်ထောင် ခွင့်ပြုပြီးဧရိယာ (၂၅၁၁၇၃.၉၇)ဧကတွင် (၁၄၃၂၇၈.၂၆)ဧက စိုက်ပျိုးပြီးဖြစ်ပါသည်။ သစ်တောမြေများအား ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဖြင့် ပုဂ္ဂလိကသစ်တောစိုက်ခင်း လုပ်ငန်းများ ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဧရိယာ(၁၀၀၀)ဧကနှင့်အထက်ဖြစ်ပါက အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ စနစ်ဖြင့်ခွင့်ပြုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ဒုတိယအကြိမ် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဧရိယာ(၁၀၁၂၄)ဧက အား လုပ်ငန်းရှင် (၆)ဦးသို့ ငှားရမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်

လုပ်ငန်းရှင် (ဦးရေ)

လျာထား

(ဧက)

စိုက်ပျိုး

(ဧက)

ရာခိုင်နှုန်း

(%)

ကချင်

၁၁၀၀

၃၉၈

 

ကယား

၅၀

 

ကရင်

၃၈၀

၃၈၀

 

ချင်း

၁၂၅

၅၀

 

စစ်ကိုင်း

၁၁၇၀

၁၂၂

 

ပဲခူး

၁၁

၅၆၉၆

၂၇၅၂.၇၇

 

မကွေး

၉၀၀

 

မန္တလေး

၄၀၇

၃၅၈.၃၅

 

နေပြည်တော်

၄၀၀

၁၀၀

 

၁၀

မွန်

၂၀၀

၂၀၀

 

၁၁

ရခိုင်

၃၃၅

 

၁၂

ရန်ကုန်

 

၁၃

ရှမ်း

၂၀၀

၁၅၀

 

၁၄

ဧရာဝတီ

၃၀၀

 

 

စုစုပေါင်း

၂၁

၉၇၈၃

၄၅၁၁.၁၂