သစ်အသုံးချရေး

သစ်တောသုတေသနဌာန၊ သစ်အသုံးချရေးဌာနခွဲ

လုပ်ငန်းတာဝန်များ

(၁) နိုင်ငံအဝန်းပေါက်ရောက်လျက်ရှိသော သစ်မျိုးများအား ရှာဖွေစုဆောင်းခြင်း၊ အမျိုး အမည် ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် သစ်အင်္ဂါဗေဒဆိုင်ရာ လက္ခဏာများကို လေ့လာခြင်း

(၂) သစ်ဂုဏ်သတ္တိများကို လေ့လာခြင်းနှင့် သစ်မျိုးများတွင် ပါဝင်သော ဓါတုဒြပ်ပေါင်း များကို လေ့လာသုတေသနပြုခြင်း

(၃)  သစ်ကို စနစ်တကျအခြောက်ခံခြင်းနှင့် ကြာရှည်ခံရန် ဆေးသွင်းခြင်း

(၄) မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆေးပင်များအား ရှာဖွေစုဆောင်း၍ သိပ္ပံနည်းကျ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် စီးပွားရေး စျေးကွက်ဝင်မည့်  ဆေးပင်များကို ရှာဖွေစုဆောင်း စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးခြင်း