ကျိုက်ပိရွှေသောင်ကွင်းဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ သစ်တောဥပဒေပုဒ်မ-၆၊ ပုဒ်မခွဲ(င)အရ အပ်နှင်းထား သောလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံးလျက် မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်ထိုခရိုင်၊ ကျိုက်ထိုမြို့နယ်အတွင်း ကျရောက်နေသည့်ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ၂,၂၇၅ ဧက ရှိသောနယ်မြေကို “ကျိုက်ပိရွှေသောင်ကွင်း ဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော”အဖြစ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၃/၂၀၂၄)အရ ၁၃၈၅ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလဆန်း(၆)ရက်၊ (၂၀၂၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်)မှစ၍ သတ်မှတ်ကြောင်း ကြေညာ လိုက်သည်။
သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနသည် ဒီရေတောသစ်မျိုး များနှင့် ဒီရေတောဂေဟစနစ်ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရန်၊ သဘာဝဒီရေတောများ ပျက်စီးပြုန်း တီးခြင်းမှကာကွယ်ရန်၊ သား၊ ငါး၊ ပုစွန်စသော ရေသယံဇာတများ စဉ်ဆက်မပြတ် ထုတ်ယူသုံးစွဲ နိုင်ရန်၊ ရေပျော်ငှက်များနေထိုင်ကျက်စီးရန်နှင့် ပင်လယ်ပြင်မှဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော လှိုင်းဒဏ်၊ လေမုန်တိုင်းဒဏ်ခံစားရမှုများအား သဘာဝတံတိုင်းကြီးများသဖွယ် ကာကွယ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ဒီရေတောကြိုးဝိုင်း/ ကြိုးပြင်ကာကွယ်တောအဖြစ် ဖွဲ့စည်းသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ကျိုက်ပိရွှေသောင်ကွင်း ဒီရေတောကြိုးပြင်ကာကွယ်တော သတ်မှတ်ခြင်းဖြင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ရာသီဥတုနှင့် ဒေသအတွက် အကျိုးပြုသောဒီရေတောများ ဖြစ်ထွန်းလာမည်ဖြစ် ခြင်း၊ ပင်လယ်လှိုင်း၊ ဒီရေနှင့်လေမုန်တိုင်းစသည့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များအား ကာကွယ်ပေး နိုင်ခြင်း၊ ကမ်းပြိုတိုက်စားမှုလျှော့နည်းလာပြီး လယ်ယာမြေများအတွင်း ဆားငန်ရေ ဝင်ရောက် မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ သား၊ ငါး၊ ပုစွန်စသည့် ရေနေသတ္တဝါများရှင်သန်ပေါက်ဖွားရာ အဏ္ဏဝါ ဂေဟစနစ် ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေခြင်းနှင့် ဆောင်းခိုငှက်၊ ရေပျော်ငှက်များ နေထိုင်ကျက်စားလာ ခြင်းစသည့် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။

date: 
Saturday, February 17, 2024 - 18:15